ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เลขที่ 99 หมู่ 6 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โทร 038-194001-2 หรือ 089-2035050

Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม