สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563   

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563  

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563  

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563  

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

 

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562

 

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน พฤศจิกายนoy 2561

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน พฤศจิกายน 2561

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน ตุลาคม 2561

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน กันยายน 2561

ลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน สิงหาคม 2561

ลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน กรกฎาคม 2561

ลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน มิถุนายน 2561

ลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน พฤษภาคม 2561

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน เมษายน 2561

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน มีนาคม 2561

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน มกราคม 2561

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน ธันวาคม 2560

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน พฤศจิกายน 2560

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน ตุลาคม 2560

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน กันยายน 2560

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน สิงหาคม 2560

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน กรกฎาคม 2560

    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน มิถุนายน2560

    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน พฤษภาคม2560

    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน เมษายน2560

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน มีนาคม 2560

    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน กุมภาพันธ์ 2560

    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน มกราคม 2560

 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน ธันวาคม 2559

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน พฤศจิกายน 2559

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน ตุลาคม 2559

 

 ทดสอบ