สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 038-194001-2 หรือ 089-2035050
facebook งานจัดเก็บรายได้ อบต.สระสี่เหลี่ยม