รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 • 6 August 2020 16:22
 • 10
 • 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ (2) เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง
อ่านต่อ
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • 30 June 2020 13:32
 • 53
 • 0
หากท่านเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิงค์นี้ >>> https://itas.nacc.go.th/go/
อ่านต่อ
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ.2562
 • 26 November 2019 13:28
 • 125
 • 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ขอแจ้งให้ผู้เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีที่แนบตามลิงค์นี้ หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีปี 2562
 • 15 July 2019 09:50
 • 163
 • 0
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 038-194001-2 หรือ 089-2035050facebook งานจัดเก็บรายได้ อบต.สระสี่เหลี่ยม
อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ร่วมกับโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม , โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม และโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี
 • 9 July 2019 01:50
 • 198
 • 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ร่วมกับโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม , โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม และโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฏาคม 2562 ณ วัดนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ภ
อ่านต่อ
26 มิถุนายน วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
 • 1 April 2019 16:28
 • 79
 • 0
26 มิถุนายน วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก  
อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระสี่เหลี่ยม
 • 1 April 2019 16:28
 • 142
 • 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระสี่เหลี่ยม อบรมโครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่!!!
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์เด็กแรกเกิด
 • 1 April 2019 16:28
 • 58
 • 0
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์เด็กแรกเกิด หมดเขตการรับลงทะเบียนในงวดปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม คลิกที่นี่!!!  
อ่านต่อ