ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม
 • 3 December 2020 11:10
 • 46
 • 0
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เอกสารแนบที่1 เอกสารแนบที่2
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
 • 12 November 2020 13:47
 • 44
 • 0
   การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (INFLUENZA VACCINE)    เพื่อให้ผู้ประกันตัวตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา โดยสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต
อ่านต่อ
RSV ไวรัสอันตราย ที่ทำร้ายลูกน้อย
 • 4 November 2020 16:22
 • 42
 • 0
...ตอนนี้โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อไวรัส RSV กำลังระบาดในหมู่เด็กเล็กเป็นจำนวนมาก อาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา แต่ก็ไม่ควรประมาท เพราะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ผู้ปกครองควรสังเกตบุตรหลานของท่านว่าหากมีอาการเหล่านี้ ก็แปลว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะติดเช
อ่านต่อ
กองทุนยุติธรรม
 • 21 October 2020 11:22
 • 57
 • 0
มีพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ มี ๔ ภารกิจ ดังนี้   ๑. การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี   ๒. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย   ๓. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ที่ไ
อ่านต่อ
เมื่อคนในบ้านป่วยเป็นไข้เลือดออก
 • 29 September 2020 10:48
 • 78
 • 0
เมื่อคนในบ้านป่วยเป็นไข้เลือดออกควรปฏิบัติดังนี้ 1.ให้ผู้ป่วยทายากันยุงเพื่อป้องกันยุงกัดแล้วไปแพร่เชื้อให้คนรอบข้าง 2.กำจัดยุงตามมุมอับของบ้าน และตามแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3.ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เพื่อพ่นยาฆ่ายุง 4.ดูแลและสังเกตุอาการผู้ป่วยอย่าง
อ่านต่อ
ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
 • 9 September 2020 14:56
 • 63
 • 0
<ประชาสัมพันธ์> การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันขอจัดตั้งเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาบางประเภท รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>https://tinyurl.com/yxvwkzay
อ่านต่อ
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
 • 19 August 2020 15:30
 • 83
 • 0
     องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่ง
อ่านต่อ
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • 30 June 2020 13:32
 • 127
 • 0
หากท่านเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิงค์นี้ >>> https://itas.nacc.go.th/go/
อ่านต่อ
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ.2562
 • 26 November 2019 13:28
 • 204
 • 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ขอแจ้งให้ผู้เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีที่แนบตามลิงค์นี้ หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่
อ่านต่อ