ประวัติและสภาพทั่วไป
 • 27 June 2019
 • 62
 • 0
ข้อมูลด้านกายภาพ-  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต       ตำบลสระสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออ...
อ่านต่อ
ประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 18 June 2019
 • 266
 • 0
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.๓ สายไร่นา หมู่ที่ ๖(E-Bidding)  - ประกาศโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอ...
อ่านต่อ
รณรงค์การลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟม
 • 18 June 2019
 • 55
 • 0
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน  รวมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านเอง
อ่านต่อ
การจัดการองค์ความรู้ของท้องถิ่น
 • 18 June 2019
 • 49
 • 0
แผ่นพับ - การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
 • 18 June 2019
 • 46
 • 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง *************************...
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 18 June 2019
 • 47
 • 0
รับเงินมัดจำรังวัดเหลือคืน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2560 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี  สาขาพนัสนิคม&nbs...
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
 • 18 June 2019
 • 45
 • 0
แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีป้ายของ...
อ่านต่อ
จดหมายข่าว
 • 18 June 2019
 • 45
 • 0
จดหมายข่าว
อ่านต่อ
ประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 18 June 2019
 • 59
 • 0
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.๓ สายไร่นา หมู่ที่ ๖(E-Bidding)  - ประกาศโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอ...
อ่านต่อ
การจัดการองค์ความรู้ของท้องถิ่น
 • 18 June 2019
 • 47
 • 0
แผ่นพับ - การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
 • 18 June 2019
 • 42
 • 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง *************************...
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 18 June 2019
 • 55
 • 0
รับเงินมัดจำรังวัดเหลือคืน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2560 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี  สาขาพนัสนิคม&nbs...
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
 • 18 June 2019
 • 40
 • 0
แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีป้ายของ...
อ่านต่อ
จดหมายข่าว
 • 18 June 2019
 • 51
 • 0
จดหมายข่าว
อ่านต่อ
รณรงค์การลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟม
 • 18 June 2019
 • 39
 • 0
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน  รวมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านเอง
อ่านต่อ