ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  • 30 June 2020
  • 27
  • 0
หากท่านเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม...
อ่านต่อ
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ.2562
  • 26 November 2019
  • 107
  • 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ขอแจ้งให้ผู้เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีที่แนบตามลิงค์นี้ หา...
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีปี 2562
  • 15 July 2019
  • 144
  • 0
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 038-194001-2 หรือ 089-2035050facebook งานจัดเก็บรายได้ อบต.สระสี่เหลี่ยม
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด