ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
  • 9 September 2020
  • 11
  • 0
<ประชาสัมพันธ์> การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันขอจัดตั้งเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบ...
อ่านต่อ
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
  • 19 August 2020
  • 22
  • 0
     องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ...
อ่านต่อ
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  • 30 June 2020
  • 73
  • 0
หากท่านเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด